Aanleiding

Naar aanleiding van de noodsituatie bij het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo in het algemeen en de IC afdeling in het bijzonder, is vanuit de Stichting Suriprofs op 31 augustus jl. op Youtube een filmreportage geplaatst onder de titel ‚ÄėSave lives in Suriname‚Äô. In deze reportage geeft J√∂rgen Raymann, aan de hand van gesprekken met medische specialisten verbonden aan het AZP, een beeld van de heersende situatie waarin het redden van mensenlevens niet is gewaarborgd.

Fasering hulp

De afgelopen dagen zijn bij ons bijzonder hartverwarmende en hoopvolle reacties voor ondersteuning binnengekomen. Dit is voor het bestuur van de Stichting Suriprofs en haar ambassadeur Jörgen Raymann aanleiding om de op gang gekomen actie als volgt in te richten en te faseren:

  1. Binnen zeer afzienbare tijd komt, onder beheer van het bestuur van de Stichting Suriprofs een bankrekeningnummer beschikbaar voor allen die zich betrokken voelen en die voornemens zijn een financi√ęle bijdrage te doen. De afgelopen dagen hebben verschillende personen al het voornemen geuit geldelijke donaties te willen doen. Het bankrekeningnummer zal via de website bekend worden gemaakt.
  2. Zo spoedig als mogelijk wordt hulp in natura Grondslag hiervoor is de inventarisatielijst van benodigdheden aan ons verstrekt door het AZP waarin terstond voorzien moet worden om, in het bijzonder, de IC afdeling draaiende te houden. Ons streven is om binnen twee weken een container met opgehaalde goederen en verbruiksartikelen te laten varen richting Suriname.
  3. Op korte termijn wordt een ‚Äėevent‚Äô De opbrengsten hiervan zijn bedoeld om bij te dragen aan continu√Įteit van de medische zorg bij het AZP, in het bijzonder de IC afdeling, minimaal voor het komende half jaar.
  4. Ondersteuning bieden bij het mobiliseren van belanghebbenden, adviseurs en vrijwilligers voor het realiseren van een structurele oplossing voor de langere termijn.

Categorie√ęn hulpaanbod

Na het uitkomen van onze reportage op Youtube is er bij ons een stroom aan reacties binnengekomen. Hierbij zijn er ook veel vragen over de aard van de hulpvraag. Elke relevante vorm van hulp is natuurlijk van harte welkom. Om het overzichtelijk te houden hopen wij op aanmeldingen van personen in de volgende categorie√ęn:

  1. schenkers van grote partijen verbruiksartikelen (inhoud minimaal één pallet)
  2. schenkers van minder omvangrijke partijen verbruiksartikelen (inhoud minder dan één pallet)
  3. donateurs geldelijke bijdragen
  4. vrijwilligers (bv. voor logistieke en administratieve ondersteuning).

Per categorie zullen wij de betrokkenen op de hoogte houden van onze inspanningen. Ook zullen wij informatie verstrekken op welke wijze hun bijdrage geleverd kan worden en, bij concretisering, zal worden ingezet in het totale traject van de actie.

Tot slot

Wij verzoeken iedereen die een bijdrage wil leveren om een mail te sturen naar info@suriprofs.nl en daarbij specifiek aan te geven wat haar/zijn bijdrage kan zijn (aan de hand van de genoemde categorie√ęn).

Wij kunnen de schenkingen en bijdragen zo beter structureren, categoriseren en uw hulp maximaal benutten.

Bestuur en ambassadeurs van de Stichting Suriprofs zien uw reactie graag tegemoet. Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw ondersteuning.

Laad meer gerelateerde berichten